översättare

Välkomna!

Här nere ser du vår vision, vill du också vara med?

SGS står för Smart Green Station. Vi vill etablera interaktiva, ekologiska busshållplatser, mötesplatser och cykelstationer i Skåne.

Beskrivning

Vi utvecklar en serie interaktiva busshållplatser och cykelparkeringar som även fungerar som mötesplatser, viloplatser och gröna oaser. Varje modul är utrustad med el, wifi, usb-uttag, livestreamad data, solpaneler, laddningsstationer, bänkar och växter. De olika hållplatserna kan kommunicera med varandra genom ett användargränssnitt som enkelt kan användas av besökaren.

Dessa soldrivna och gröna hållplatser bidrar till en vänligare, urban miljö med utspridda små oaser där man kan känna sig trygg och säker även om man står ensam och väntar mitt i natten.

Vi kallar dessa Smart Green Stations (SGS).

Mål

Investering i projektet ska resultera i minskad elproduktion för kommuner och samtidigt utveckla en hållbar stad med en glad och grönare livsstil; genom långsiktiga planer för en hållbar elförbrukning och ekologisk utveckling.

SGS bidrar till en ekologisk och ekonomisk hållbar framtid vilket innebär att Skåne kan vara pionjärer inom metoden genom att välja ett ekologiskt alternativ för elproduktion.

SGS bidrar till att Sverige uppnår de globala målen för hållbar utveckling.

SGS bidrar till att skapa mötesplatser med tankar om social-ekologiska relationer och urban resiliens för en hållbar stadsutveckling.

Vinster

Hälsovinsten med SGS-projektet bidrar till och förbättrar folkhälsan och livskvaliteten för nuvarande och framtida generationer genom grönare mötesplatser.

Den ekonomiska vinsten med SGS innebär att kommuner minskar kostnader och att genom att investera i detta projekt på sikt kan innebära att stadens resurser läggs på andra samhällsnyttiga ändamål.

Detta nätverk av interaktiva och ekologiska noder producerar energi och har flera tekniska funktioner. Utrustningen är ett ekologiskt system anpassat för att producera energi och tekniska funktioner.


Framtiden

I grunden finns ren energi (solceller) och således minskad elförbrukning. Detta bidrar till att utbilda invånarna i miljöfrågor. Detta interaktiva system kommer att ge befolkningen ett mer underhållande, rent och hälsosamt liv. Sensorer och IoT (Internet of Things) ger kommunerna möjlighet att få bättre översikt och statistik över funkionalitet på ett mer lokalt sätt.

                                                                                                            © Copyright SmartGreenStation